ข่าว

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้าแชมป์ตอบปัญหาวิชาการ ที่มาเลเซีย

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้าแชมป์ตอบปัญหาวิชาการ ที่มาเลเซีย

 

นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์  นายทฤษฎี เลาหเสรีกุล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 และนายอาชวิน อิงคานุวัฒน์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาทางการแพทย์ Global University Medical Challenge (GUMC) ณ International Medical University ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การนำของ อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

การแข่งขันตอบปัญหา Global University Medical Challenge ณ International Medical University ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 14 -15 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นทางการแพทย์ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนแพทย์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนแพทย์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 20 ทีม การแข่งขันเริ่มจากรอบคัดเลือกด้วยข้อสอบข้อเขียน ซึ่งทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ ได้ผ่านเข้าไปยังรอบตอบปัญหาบนเวทีในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ โดยสามารถทำคะแนนสูงสุดได้ทั้งในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ทีมนิสิตแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการแล้ว ยังช่วยให้ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนแพทย์ต่างชาติ รวมทั้งยังช่วยเปิดโลกทัศน์ของความรู้และแนวคิดทางการแพทย์ให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X