ข่าว

“กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย” สิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศที่เจนีวา

“กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย” สิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศที่เจนีวา

รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม และนายกิจชัย กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย (Easily Refuelable Emergency Power Box) ในงาน 46thInternational Exhibition Inventions Geneva ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า การพัฒนา  “กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย” มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาข้อจำกัดในการรีชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากการรีชาร์จแบตเตอรี่นั้นล่าช้าและมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้การเติมเชื้อเพลิงแทนการรีชาร์จ ซึ่งระบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในสิ่งประดิษฐ์นี้คือแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศซึ่งมีจุดเด่นคือ มีพลังงานสูง โดยใช้โลหะสังกะสีเป็นเชื้อเพลิง

ในการใช้งานจะใช้การเติมอนุภาคสังกะสีลงในเซลล์แบตเตอรี่พร้อมกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ โดยสามารถเติมโลหะสังกะสีเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ เมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าโลหะสังกะสีจะเปลี่ยนเป็นซิงค์ออกไซด์ละลายปนกับอิเล็กโตรไลต์และไหลลงมายังช่องเก็บด้านล่าง ซิงค์ออกไซด์และอิเล็กโตรไลต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วสามารถนำมารีไซเคิลได้ กล่องพลังงานฉุกเฉินที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถเติมโลหะสังกะสีครั้งละ 250 กรัม โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 25 วัตต์ พลังงานรวม 50 วัตต์ชั่วโมง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X