ข่าว

บ้านสุขภาพ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน Check Change Chill out บริการตรวจสุขภาพฟรี

บ้านสุขภาพ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน Check Change Chill out บริการตรวจสุขภาพฟรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “Check Change Chill out” ในโครงการ CU Health Street บ้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 07.30 – 12.00 น. ณ บ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้บริการฟรี อาทิ ตรวจไขมันในเลือด ระดับน้ำตาล การทำงานของไต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความดันโลหิต  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงโดยใช้เซ็นเซอร์ วัดดัชนีมวลกาย นอกจากนี้พบกับกิจกรรมเต้นอินเทรนเพื่อสุขภาพ ชิมอาหารสุขภาพนานาชนิด ฯลฯ  สำหรับทุกท่านที่สวมชุดไทยมาร่วมงานรับของที่ระลึกได้ที่หน้างาน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านสุขภาพจุฬาฯ โทร. 098-269-6103

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X