บ้านสุขภาพ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน Check Change Chill out บริการตรวจสุขภาพฟรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “Check Change Chill out” ในโครงการ CU Health Street บ้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 07.30 – 12.00 น. ณ บ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้บริการฟรี อาทิ ตรวจไขมันในเลือด ระดับน้ำตาล การทำงานของไต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความดันโลหิต  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงโดยใช้เซ็นเซอร์ วัดดัชนีมวลกาย นอกจากนี้พบกับกิจกรรมเต้นอินเทรนเพื่อสุขภาพ ชิมอาหารสุขภาพนานาชนิด ฯลฯ  สำหรับทุกท่านที่สวมชุดไทยมาร่วมงานรับของที่ระลึกได้ที่หน้างาน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านสุขภาพจุฬาฯ โทร. 098-269-6103

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X