เสวนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอย นวัตกรรม ออเจ้า”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอย นวัตกรรม ออเจ้า”

งานเสวนาวิชาการให้ความรู้ แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ ประชาชน นิสิต นักศึกษา ทั่วไป ที่สนใจประวัติศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีการคมนาคม การโยธา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ ในบรรยากาศย้อนยุค ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาฟรี   สำรองที่นั่ง https://goo.gl/forms/gwD4LaMC0CXfbKbW2

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X