ร่วมตอบแบบสอบถาม “การติดตามรับฟังรายการสถานีวิทยุจุฬาฯ ปี 2561”

 

เราอยากรู้ว่า คุณคิดยังไงกับวิทยุจุฬาฯ อยากชวนมาร่วมตอบแบบสอบถาม “การติดตามรับฟังรายการสถานีวิทยุจุฬาฯ ปี 2561″

คลิกที่นี่เลย https://docs.google.com/forms/d/1RUCISvIMBoHcQNgr9V5F788ZRKHZ3JeKCtOnAOfOOJc/viewform?edit_requested=true

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X