ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” วันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่ศาลาพระเกี้ยว

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ภายใต้โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม” เพื่อให้บุคลากรจุฬาฯใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการเดิน 10,100 ก้าว กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระเกี้ยว  พบกับกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม “Body Combat”  จากทีม STADIUM ONE แต่งชุดออกกำลังกายมาร่วมสนุกกัน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2218-0163

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X