ข่าว

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” วันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่ศาลาพระเกี้ยว

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” วันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่ศาลาพระเกี้ยว

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ภายใต้โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม” เพื่อให้บุคลากรจุฬาฯใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการเดิน 10,100 ก้าว กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระเกี้ยว  พบกับกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม “Body Combat”  จากทีม STADIUM ONE แต่งชุดออกกำลังกายมาร่วมสนุกกัน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2218-0163

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X