ข่าว

“ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ” สายธารแห่งปัญญาจากจุฬาฯ สู่มหาจุฬาฯ

“ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ” สายธารแห่งปัญญาจากจุฬาฯ สู่มหาจุฬาฯ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีิจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ให้มีหนังสือใช้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) ที่ยังขาดแคลนหนังสือและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและบุคคลทั่วไป
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และร่วมสร้างปัญญาบารมีแก่เจ้าภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ชื่อบัญชี “โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 174-2-25543-1

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-465460-2
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3269 www.ChulaPress.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X