ข่าวสารจุฬาฯ

อภิปรายเรื่อง “เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจฟังการอภิปรายเรื่อง “เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต” โดย รศ. สุธี คุณาวิชยานนท์ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นทธี ศศิวิมล นักเขียนอิสระ เจ้าของคอลัมน์ “หลอน” นสพ. ข่าวสด อเนก นาวิกมูล ผู้รอบรู้ศิลปะพื้นบ้าน เจ้าของผลงานอมตะ “เพลงนอกศตวรรษ” ดำเนินการอภิปรายโดยเอกภัทร เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าว มติชนทีวี ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม โทร. 0 2580 0021-40 ต่อ 1206, 1228 หรือ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0- 2218 3645-6 และถ่ายทอดสดตลอดการเสวนาผ่าน Facebook Live ของมติชน

เหม เวชกร จิตรกรที่ได้รับสมัญญาว่าเป็น “จิตรกรมือเทวดา” ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้จำนวนมาก นับตั้งแต่ภาพปกนวนิยาย ภาพวิจิตรวรรณคดีไทย พุทธประวัติ และร่วมบูรณะภาพชุดรามเกียรติ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในฐานะนักประพันธ์ ผู้สร้างผลงานอมตะ เหม เวชกร คือผู้บุกเบิกนวนิยายที่เรียกกันต่อมาว่า “ปีศาจนิยาย”นับตั้งแต่หนังสือเรื่อง “ผี” ของท่านปรากฏขึ้นในปี 2476 ก่อนที่จะมีผู้ดำเนินรอยตามมาตลอดเวลากว่าแปดทศวรรษ ผลงานของท่านล้วนสะท้อนและบันทึกวิถีชีวิตและสังคมของผู้คนในวันเวลาแห่งอดีต

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย