ข่าวสารจุฬาฯ

คอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ระดมทุนเพื่อ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ในโอกาส 105 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND”  ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต”  ผ่าตัดและสวนหัวใจเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หนึ่งในกิจกรรมสำคัญฉลอง 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ เหรัญญิก สนจ. ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝั่ง สนจ.) คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝั่งมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ) คุณสุดาพิมพ์ โพธิภักติ ผู้อำนวยการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ  เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ ผู้เข้ารอบสุดท้าย Golden Song Season 2 ครูบี- สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ วอยซ์โค้ช AF และ KPN และอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร

ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  กล่าวว่า  “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ดำเนินโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ปัจจุบันในประเทศไทยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 600,000 คนต่อปี และมีอัตราการเสี่ยงเป็นเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด 8 ต่อ 1,000 คน หรือประมาณ 5,000 คนต่อปี โดยครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาแก้ไขความผิดปกติด้วยการสวนหัวใจหรือการผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 35,000 บาทต่อคน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีรักษาและความรุนแรงของโรค แต่เนื่องจากขีดความสามารถโดยรวมของทั้งประเทศยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีกับปริมาณเด็กที่มีความต้องการในการรักษา ในอดีตจึงมีผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดรอสะสมนานยาวเป็นปี หลายรายเสียชีวิตระหว่างการรอคิวผ่าตัด                                                                    

ปัจจุบัน ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ที่สนับสนุนให้มีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ทำให้คิวการผ่าตัดในเวลาราชการรวดเร็วขึ้น ปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบันคือต้องให้ความช่วยเหลือเด็กที่อายุน้อยลง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของโรคสูงและต้องการความเร่งด่วนมากขึ้น

จากปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการผ่าตัดและการใช้สายสวนนอกเวลาราชการไปแล้ว 15,232 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่าตัดจากผู้มีจิตเป็นกุศล การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND ในวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2565 จำนวน 3 รอบเพื่อระดมทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยเด็กๆ ให้ได้รับการผ่าตัดประมาณ 60 คน 

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 105 ปีแห่งการสถาปนา  สนจ. จึงได้ใช้แนวคิด “จุฬาฯ สร้างสรรค์ยกกำลังสิบ” ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี  ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ถือเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมที่จะได้นำศักยภาพของชาวจุฬาฯ เข้ามาร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งตรวจพบว่าหัวใจไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษา ให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนโครงการ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของ สนจ. ต่อไป”

คุณสุดาพิมพ์ โพธิภักติ  ผู้อำนวยการผลิตคอนเสิร์ตการกุศลฯ  กล่าวว่า “การจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ จะนำเสนอผ่านการร้อง เต้น แสดง และแต่งกายเช่นเดียวกับละครเรื่องนั้นๆ ด้วยบทเพลงจากละคร Broadway เรื่องดังกว่า 20 เพลง อาทิ Dear Evan Hansen, Waitress และ Hamiltom โดยนักร้องนักแสดงละครเวทีคุณภาพ 15 ชีวิต ที่เป็นศิลปินพี่น้องนิสิตเก่าจุฬาฯ กว่า 70%  และไฮไลต์สำหรับรอบ สนจ. ในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. จะมีการแสดงพิเศษฉลอง 52 ปี เพลงจามจุรีประดับใจ โดยลุงบุญ กฤตบุญ รนรื่น เจ้าของบทเพลง นำทัพศิลปินกิตติมศักดิ์นิสิตเก่าจุฬาฯ อาทิ เชฟป้อม-ม.ล.ขวัญทิพย์  เทวกุล, วสุ แสงสิงแก้ว, ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, เอฟ- รัฐพงศ์ ปิติชาญ และครูบี- สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ เป็นต้น มาร่วมสร้างสีสันในคอนเสิร์ตการกุศลฯ รอบพิเศษครั้งนี้ด้วย”

คอนเสิร์ตการกุศลฯ จะจัดขึ้นจำนวน 3 รอบ  ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น.  และวันอาทิตย์ที่ 4  กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. และรอบพิเศษจาก สนจ. เวลา 19.30 น. ณ โรงละคร  M Theatre  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ราคาบัตรรอบปกติ 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท  (ส่วนลด 20% เมื่อแสดงบัตรนิสิตนักศึกษา เฉพาะบัตร 1,000 ในรอบปกติ)  ราคาบัตรรอบ สนจ. 4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท  

ผู้สนใจสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-262-3456

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า