ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน Education ICT Forum 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve with Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  ในงานมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ทางรอดจากวิกฤติอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่อย่างไร” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 0-2-611-7750 ต่อ 221,223 หรือ https://www.educationict-forum.com/

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย