ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018

ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน Education ICT Forum 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve with Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  ในงานมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ทางรอดจากวิกฤติอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่อย่างไร” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 0-2-611-7750 ต่อ 221,223 หรือ https://www.educationict-forum.com/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X