ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน Education ICT Forum 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve with Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  ในงานมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ทางรอดจากวิกฤติอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่อย่างไร” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 0-2-611-7750 ต่อ 221,223 หรือ https://www.educationict-forum.com/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X