ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมการแสดงในรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น” ฟังเสียงซอไทยสบายอารมณ์ ในแนวร่วมสมัยจากบทเพลงไทยในชุด Siam Vacation โดยอาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี และสหายดนตรี ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/9pIAmrpqub3RTCNB3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔ – ๕

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X