ข่าว

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น”

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมการแสดงในรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น” ฟังเสียงซอไทยสบายอารมณ์ ในแนวร่วมสมัยจากบทเพลงไทยในชุด Siam Vacation โดยอาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี และสหายดนตรี ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/9pIAmrpqub3RTCNB3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔ – ๕

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X