การประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greeniupac2018.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X