ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greeniupac2018.com

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย