ภาพพกิจกรรม : วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี
ณ บริเวณรอบสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย​

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X