ข่าว

ภาพพกิจกรรม : วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี

ภาพพกิจกรรม : วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี
ณ บริเวณรอบสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย​

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X