ภาพกิจกรรม : เอกอัครราชทูตรัสเซียพบรองอธิการบดีจุฬาฯ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย สถานทูตรัสเซีย วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูศูนย์ “Russkiy Mir” ณ สำนักวิทยทรัพยากรจุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X