ข่าว

ภาพกิจกรรม : เอกอัครราชทูตรัสเซียพบรองอธิการบดีจุฬาฯ

ภาพกิจกรรม : เอกอัครราชทูตรัสเซียพบรองอธิการบดีจุฬาฯ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย สถานทูตรัสเซีย วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูศูนย์ “Russkiy Mir” ณ สำนักวิทยทรัพยากรจุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 4

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X