ข่าว

อบรมหลักสูตร Financial Management and Tax Planning

อบรมหลักสูตร Financial Management and Tax Planning

ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Financial Management and Tax Planning รุ่นที่ 50 ระหว่างวันที่ 5 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://bit.ly/2GKC91p
สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://bit.ly/2HpRB6H
โทร. 0-2559-3638

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X