ภาพกิจกรรม : โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X