เสวนา “How to get NIH grant funded?”

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ จัดเสวนา เรื่อง “How to get NIH grant funded?” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
http://www.research.chula.ac.th/how-to-get-nih-grant-funded/
Register: https://www.eventbrite.sg/e/how-to-get-nih-grant-funded-tickets-45366933720

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิจัย โทร. 02-218-0238

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X