ข่าว

ภาพกิจกรรม : จุฬาฯแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

ภาพกิจกรรม : จุฬาฯแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ นำกระเช้าดอกไม้มอบให้แก่ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปีแห่งการก่อตั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ กรมประชาสัมพันธ์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X