กิจกรรมคลินิก “ขยับสักนิด ชีวิตห่างไกลออฟฟิตซินโดรม”

ขอเชิญชาวจุฬาฯร่วม กิจกรรมคลินิก “ขยับสักนิด ชีวิตห่างไกลออฟฟิตซินโดรม”   ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการปุยนุ่น FIT 2018  ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง

โดยมีคุณณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์ นักกายภาพบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/ ภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ โทร. 02-218-0187

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X