ข่าว

งานประชุมวิชาการ “ITC-SCC 2018”

งานประชุมวิชาการ “ITC-SCC 2018”

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ “ITC-SCC 2018” และชมนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 แห่ง กิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itc-cscc2018.org/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/itccscc2018/

หรือ secretary@itc-cscc2018.org

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X