ข่าวสารจุฬาฯ

แจ้งรายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตสามารถจ่ายผ่าน KBank เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยที่นิสิตจำเป็นต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย และ เปิดบริการ K PLUS ซึ่งมีเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้

 1. กรณีที่นิสิตมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย (สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้
 2. กรณีที่นิสิตมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย (สาขานอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) อยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้ แต่หากนิสิตทำบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตใหม่และผูกกับบัญชีนี้ เมื่อนิสิตนำบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตไปใช้บริการที่ตู้ ATM ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามที่ธนาคารกำหนด
 3. กรณีนิสิตไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ อยากเปิดบัญชีใหม่ สามารถเปิดบัญชีแบบไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ พร้อมเปิดบริการ K PLUS ได้ที่บูธธนาคารกสิกรไทยบริเวณสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ อาคารจามจุรี 9 ระหว่างวันที่ 2 – 12 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ สาขาจามจุรีสแควร์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 31 ธ.ค 2561
 4. กรณีนิสิตไม่สะดวกเปิดบัญชีตามสถานที่ข้างต้น นิสิตสามารถเปิดบัญชี พร้อมเปิดบริการ K PLUS ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได้ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ซึ่งเงื่อนไขการเปิดบัญชีจะเป็นไปตามปกติที่ธนาคารกำหนด (เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท)
 5. การเปิดบริการ K PLUS กรณีนิสิตมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว ตามข้อ 1 และ 2 สามารถนำบัญชีมาเปิดบริการ K PLUS ได้ที่บูธธนาคารกสิกรไทย ตามสถานที่ และ ระยะเวลาที่กำหนดในข้างต้น หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 6. การเปิดบริการ K PLUS กรณีนิสิตมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย และ มีบัตรเดบิตอยู่แล้ว นิสิตสามารถเปิดใช้บริการ K PLUS ได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

o ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น K PLUS

o กรอกหมายเลขบัตรเดบิต

o กรอกรหัสบัตรเดบิต

o กรอกข้อมูลส่วนตัว

o ตั้งรหัสผ่านและเริ่มใช้บริการทันที

o ทำรายการผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3G/4G เท่านั้น และหากต้องการใช้งาน K PLUS ผ่านสัญญาณ Wi-Fi สามารถทำได้โดย เข้าเมนู “ตั้งค่า” และเลือกเปิด “ใช้งานเต็มรูปแบบผ่าน Wi-Fi”

 1. นิสิตสามารถดูวิธีการเปิดบริการ K PLUS เพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com/th/Apply/KPLUS

 

คำถามที่พบบ่อย FAQ ภายใต้โครงการ CU NEX (โครงการความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ธนาคารกสิกรไทย)

 1. ในกรณีที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมเพื่อเปิดบริการ K PLUS และทำธุรกรรมต่างๆได้หรือไม่

ตอบ  ในกรณีที่นิสิตมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว สามารถเปิดบริการ K PLUS และ ทำธุรกรรมของธนาคารได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ แนะนำว่าควรเป็นบัญชีที่เปิดในสาขาธนาคารกสิกรไทยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะหากบัญชีเดิมที่นิสิตมีเป็นบัญชีที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  เมื่อนำบัตรประจำตัวนิสิต (Debit card) ไปกดเงินผ่านตู้ ATM ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะเสียค่าธรรมเนียมการกดเงินต่างพื้นที่ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 1. สามารถเปิดบัญชี และ เปิดบริการ K PLUS ที่ไหนได้บ้าง

ตอบ  นิสิตสามารถเปิดบัญชี และ สมัครบริการ K PLUS ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ธนาคารมาอำนวยความสะดวกให้นิสิตเพิ่มเติมโดยจะไปออกบูธเปิดบัญชีและเปิดบริการ K PLUS  บริเวณสำนักงานวิทยทรัพยกร(หอสมุดกลาง)  และ อาคารจามจุรี 9 ในวันที่ 2-12 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 – 20.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)

 1. การเปิดบัญชี และ เปิดบริการ K PLUS มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ สำหรับการเปิดบัญชี และ เปิดบริการ K PLUS ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ  แต่ในการเปิดบัญชีนิสิตจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

หากนิสิตเปิดบัญชี ที่บูธ บริเวณสำนักงานวิทยทรัพยกร(หอสมุดกลาง)  และ อาคารจามจุรี 9  ในวันที่ 2-12 พ.ค. 2561  หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์  สาขาจามจุรีสแควร์  สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 31 ธ.ค 2561  ธนาคารจะยกเว้นเงินฝากขั้นต่ำให้กับนิสิต (เปิดบัญชีโดยไม่ต้องฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท) เพียงนิสิตแสดง บัตรประชาชน และ บัตรนิสิต

*ในกรณีที่เป็นนิสิตต่างชาติ นิสิตต้องแสดง หนังสือเดินทาง บัตรนิสิต และ หนังสือรับรองจากสำนักทะเบียน จุฬาฯ

 1. เมื่อมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย แล้ว จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนได้อย่างไร

ตอบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งนิสิตสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 วิธี

(1) ชำระผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติที่ผูกกับบัญชีของนิสิต

(2) ชำระผ่าน K PLUS ซึ่งสามารถเลือกจ่ายได้ทั้ง K PLUS ของนิสิตหรือ K PLUS ของผู้อื่น เพียงกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบริการ K PLUS ที่ต้องการให้ชำระค่าเล่าเรียนแทน

(3) ชำระผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย เพียงนำบาร์โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX หรือ ใบแจ้งชำระเงินจากกิจการนิสิตไปชำระที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เพื่อชำระค่าเล่าเรียน

ทั้งนี้ นิสิตสามารถเริ่มชำระค่าเล่าเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX และทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย ได้ในเดือน ก.ค. นี้

 1. นิสิตจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือไม่

ตอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำอยากให้มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากนิสิตจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายผ่านโครงการ CU NEX ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารกสิกรไทย

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 นี้ นิสิตสามารถออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX โดยบัตรนี้เป็นทั้งบัตรเดบิตและบัตรนิสิตในใบเดียวกัน ซึ่งนิสิตสามารถออกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตที่ไหนก็ได้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CU NEX เลือกฟังก์ชั่นการออกบัตรประจำตัวนิสิต และสามารถเลือกให้จัดส่งบัตรที่ใดก็ได้ที่สะดวก หรือสาขาสยามสแควร์ โดยบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตมีสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดการเป็นนิสิตจุฬาฯ
 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ Major Cineplex และ SF Cinema City ทุกสาขา
 • อิ่มคุ้มที่แมคโดนัลด์ 100 บาท เมื่อซื้อแมคฟิชหรือซามูไรเบอร์เกอร์ ขนาดกลาง หรือ ชุดแมคไก่ทอดใหญ่เผ็ด 3
 • ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Lazada รับส่วนลด 15% ตลอดทั้งปี
 • นั่ง Grab ครั้งแรก ฟรี 100 บาท หรือลด 10% เมื่อจ่ายด้วย Grab Pay และจองที่พักกับ Expedia ลดสูงสุด 60%

และอื่นๆ อีกมากมาย

ในเดือน ก.ค. นี้นิสิตสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX ซึ่งสามารถเลือกจ่ายได้ 3 วิธีดังรายละเอียดในข้อ 4. อย่างไรก็ตาม สำหรับนิสิตที่ไม่บัญชีธนาคารกสิกรไทย นิสิตก็ยังสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้โดยนำบาร์โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX ไปชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

 1. ถ้าเปิดบัญชีไม่ทันกำหนดเวลาชำระค่าเล่าเรียน ต้องทำอย่างไร

ตอบ สำหรับนิสิตที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย นิสิตสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้โดยการนำบาร์โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX ไปชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา แต่หากนิสิตชำระค่าเล่าเรียนล่าช้านิสิตต้องเสียค่าปรับตามอัตราปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 1. ทำไมถึงต้องเปลี่ยนการชำระค่าเล่าเรียนมาผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทย

ตอบ  เนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็น ‘Digital Lifestyle University’ และ มุ่งหวังเพื่อให้นิสิตใช้ชีวิตในรั่วจุฬาฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าเล่าเรียนมาผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และรู้ผลการชำระทันที

 1. กรณีที่ต้องไปต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียน นิสิตจะจ่ายค่าเล่าเรียนได้อย่างไร

ตอบ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2561 นิสิตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CU NEX ที่ใดก็ได้ และสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ในเดือน ก.ค. นี้ หากนิสิตไม่ได้อยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว นิสิตสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX ได้ 2 วิธี

 • กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบริการ K PLUS ของผู้ที่ต้องการให้ชำระค่าเล่าเรียนแทน
 • บันทึกและส่งบาร์โคดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX และส่งไปยังผู้ที่จะชำระค่าเล่าเรียนแทน เพื่อนำไปชำระค่าเล่าเรียนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 1. นิสิตต้องผูกบัญชีเพื่อชำระค่าเล่าเรียนผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติได้อย่างไร ต้องไปติดต่อเพื่อขอผูกบัญชีที่ไหน และต้องเตรียมเอกสารใดหรือไม่

ตอบ นิสิตสามารถสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติได้ผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX ได้เลย ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดแอปได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยไม่ต้องมีการยื่นเอกสารใดๆ

*นิสิตต้องมีบัญชี และ K PLUS อยู่แล้วจึงสามารถสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติได้

 1. ถ้ามีบัญชีหรือจะไปเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาต่างจังหวัดจะใช้ได้หรือไม่

ตอบ กรณีที่นิสิตมีบัญชีหรือจะไปเปิดออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย สาขานอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สาขาต่างจังหวัด) สามารถใช้บัญชีนั้นได้  แต่หากนิสิตทำบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตใหม่และผูกกับบัญชีนี้ เมื่อนิสิตนำบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตไปใช้บริการที่ตู้ ATM ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ที่นอกพื้นที่ของสาขาที่เปิดบัญชี จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตู้ ATM ตามปกติที่ธนาคารกำหนด

 1. ถ้าไม่อยากเปิดบัญชีจะเป็นอะไรหรือไม่ เพราะเหลือแค่เทอมเดียวจะจบการศึกษาแล้ว

ตอบ สำหรับนิสิตที่ไม่บัญชีธนาคารกสิกรไทย นิสิตสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้โดยการนำบาร์โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX ไปชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

 1. หากนิสิตไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้เองแต่จะให้ผู้ปกครองจ่ายแทน ดังนั้นผู้ปกครองจำเป็นต้องมีบัญชีกสิกรหรือไม่ แล้วจะผูกบัญชีของผู้ปกครองแทนได้หรือไม่

ตอบ หากนิสิตไม่สะดวกจ่ายค่าเล่าเรียนได้ด้วยตนเอง นิสิตสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ 2 วิธี โดยขั้นตอนแรกนิสิตจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CU NEX จากนั้นนิสิตเลือกชำระค่าเล่าเรียนระหว่าง

 • ชำระผ่าน K PLUS โดยเลือกจ่ายผ่าน K PLUS ของผู้อื่น เพียงกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบริการ K PLUS ที่ต้องการให้ชำระค่าเล่าเรียนแทน หรือ
 • ชำระผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย เพียงนำบาร์โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชั่น CU NEX ไปแสดงที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เพื่อชำระค่าเล่าเรียน
 1. นิสิตสามารถเปิดบัญชีได้ถึงเมื่อไหร่

ตอบ นิสิตสามารถเปิดบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยสาชาใดก็ได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จนถึงช่วงเวลาที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้ชำระค่าเล่าเรียน

 1. นิสิตต่างชาติมาเปิดบัญชีที่บูธบริเวณหอสมุดกลาง แต่ทางบูธไม่รับเปิดบัญชีให้ นิสิตต่างชาติอยากทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้างสำหรับการเปิดบัญชี

ตอบ นิสิตต่างชาติต้องนำ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรประจำตัวนิสิต และ หนังสือรับรองจากสำนักทะเบียนจุฬาฯ (โดยมีค่าธรรมเนียมที่ สำนักทะเบียนเรียกเก็บตามอัตราปกติ) มาแสดงที่บูธเปิดบัญชี

 1. บัตรประจำตัวนิสิตจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่

ตอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำว่าควรเปลี่ยน เนื่องจากการเปลี่ยนบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตใหม่นั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดการเป็นนิสิตจุฬาฯ
 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ Major Cineplex และ SF Cinema City ทุกสาขา
 • อิ่มคุ้มที่แมคโดนัลด์ 100 บาท เมื่อซื้อแมคฟิชหรือซามูไรเบอร์เกอร์ ขนาดกลาง หรือ ชุดแมคไก่ทอดใหญ่เผ็ด 3
 • ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Lazada รับส่วนลด 15% ตลอดทั้งปี
 • นั่ง Grab ครั้งแรก ฟรี 100 บาท หรือลด 10% เมื่อจ่ายด้วย Grab Pay และจองที่พักกับ Expedia ลดสูงสุด 60%

และอื่นๆ อีกมากมาย

 1. ถ้าต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวนิสิตต้องเปลี่ยนอย่างไร และจะเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอบ นิสิตสามารถขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น CU NEX ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

 

 

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า