ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ EMECS 12

ประชุมวิชาการนานาชาติ EMECS 12

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ในหัวข้อ Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ระหว่างวันที่  4 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่ง abstract ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.emecs12.com หรือ facebook page: Emecs12

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X