ข่าว

CUVIP เดือนพฤษภาคม สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

CUVIP เดือนพฤษภาคม สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ  สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

รายวิชาที่เปิดสอนในเดือนพฤษภาคม ได้แก่

– เรียนรู้คนด้วยโหงวเฮ้งบนใบหน้า  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น.   สมัครได้ที่ https://goo.gl/WHFwfp

Personality Development & Guildline Introduction to Cabin Crew Jobs ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา 16.30 – 19.30 น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/SvjReS

– ปั้นแมว นำโชค ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561   สมัครได้ที่ https://goo.gl/XLX2tY

– พูดอย่างไร ให้ผูกใจเหมือนต้องมนต์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น.  สมัครได้ที่ https://goo.gl/s4K1sB

–  เดคูพาจ  ตะกร้าอเนกประสงค์  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30  – 19.00 น. สมัครได้ที่  https://goo.gl/9CTP28

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาฯ โทร. 0 2218 3920 หรือ Facebook Fanpage : CUVIP Project

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X