การแสดงดนตรี Ensemble Multilatérale Concert

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงดนตรี Ensemble Multilatérale Concert อำนวยเพลงโดย Léo Warynski ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

รายการแสดงประกอบด้วย La creation du Monde, Darius Milhaud
Concerto for Clarinet in A, K.622, Mozart
โดยมี Bogdan Sydorenko  เป็นผู้แสดงเดี่ยวคลาริเน็ต

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/nrvayWNDst9yWA0s2 (ลิงค์นี้รับสำรองที่นั่งเฉพาะการแสดงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เท่านั้น)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ โทร. 02-218-0584

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X