สถาปนา 78 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 ภายในงานมีพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า และพระพุทธชินรังษี การบรรยายเรื่อง “ดูแลสุขภาพการเงินสำหรับทันตแพทย์” โดยคุณมงคล เลิศศรีสิรุยะ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนงานคลัง รพ.รามาธิบดี การบรรยายเรื่อง “Success with Happiness สำเร็จด้วยความสุข” โดย คุณดลชัย บุณยะรัตเวช Chairman บริษัท Dentsu One Bangkok จำกัด และการบรรยายเรื่อง “Dental Office Syndrome …รู้ทัน ป้องกันแก้ไข อย่างไร?” โดย พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์ รพ.พระราม 9

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8634-52

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X