ข่าว

สถาปนา 78 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สถาปนา 78 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 ภายในงานมีพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า และพระพุทธชินรังษี การบรรยายเรื่อง “ดูแลสุขภาพการเงินสำหรับทันตแพทย์” โดยคุณมงคล เลิศศรีสิรุยะ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนงานคลัง รพ.รามาธิบดี การบรรยายเรื่อง “Success with Happiness สำเร็จด้วยความสุข” โดย คุณดลชัย บุณยะรัตเวช Chairman บริษัท Dentsu One Bangkok จำกัด และการบรรยายเรื่อง “Dental Office Syndrome …รู้ทัน ป้องกันแก้ไข อย่างไร?” โดย พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์ รพ.พระราม 9

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8634-52

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X