ข่าว

โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”

โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”

จุฬาฯ ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เดิน 10,100 ก้าว” ในโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” โดยใช้แอพพลิเคชั่น Pacer ในการนับจำนวนก้าว บุคลากรที่เดินหรือวิ่งได้เกินวันละ 10,100 ก้าว มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย

ทั้งนี้โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ให้บริการแนะนำ แอพพลิเคชั่น Pacer แก่บุคลากรในคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้
•วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้นล่าง อาคารจามจุรี 5
•วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้นล่าง อาคารจามจุรี 10
•วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้นล่าง อาคารมหิตลาธิเบศร
•วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้นล่าง อาคารสถาบัน 3

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X