เปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8  ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล (9 มิถุนายน)  อีกทั้งยังเป็นการหารายได้สมทบ“มูลนิธิอานันทมหิดล” “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ“พระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดงานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2561 “น้ำใจ…สร้างกุศล” Everyone can be a HERO ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ   ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในงานครั้งนี้  จากนั้นนิสิตแพทย์ ดารานักแสดง จะนำเข็มวันอานันทมหิดล ออกไปรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.   0-2256-4183, 0-2256-4462

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X