ข่าว

“ประกาศไตรสรณคมน์ครั้งแรกสมัยพุทธกาล”

“ประกาศไตรสรณคมน์ครั้งแรกสมัยพุทธกาล”

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 4 “ประกาศไตรสรณคมน์ครั้งแรกสมัยพุทธกาล” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้มาร่วมงานจะได้รับหนังสือ “นโม ไตรสรณคมน์” โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร.02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X