ข่าว

จุฬาฯ จัดงาน Halal Science & Innovation @Yala 2018

จุฬาฯ จัดงาน Halal Science & Innovation @Yala 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดงาน Halal Science & Innovation @ Yala  “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018 ) รอบการประกวดระดับภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากคุณอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสมรรถนะการศึกษาชายแดนภาคใต้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยายหัวข้อ “ภูมิปัญญาอิสลามกับการสร้างวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล”

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครูและนักเรียน SMP ของจังหวัดยะลา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล รูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจ และการคัดเลือกโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 โรงเรียน โดยมีครูและนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน  ผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศจะได้เข้าไปนำเสนอโครงงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และได้ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X