สัมมนา “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3259 www.ChulaPress.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย