ข่าว

EU research and innovation policy

EU research and innovation policy

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ EU research and innovation policy โดย ดร. Kostas Glinos ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซึ่งมีลำดับการบรรยายดังนี้

09.30 – 10.00              ลงทะเบียน

10.00 – 11.30              บรรยายเรื่อง “EU research and innovation policy” โดย ดร. Kostas Glinos

11.30 – 12.00              เปิดอภิปราย และสอบถาม

12.00                           จบการบรรยาย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ https://goo.gl/WgPR6d โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการบรรยาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยุโรปศึกษา โทร. 0-2218-3909 หรืออีเมล vit.v@chula.ac.th หรือ https://goo.gl/WMT5aY

 

หมายเหตุ – แผนที่อาคาร https://goo.gl/maps/9gvfqgKK96p

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X