CU TOYOTA Ha:mo  ขยายเวลาการให้บริการ

CU TOYOTA Ha:mo  ขยายเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงค่ำ ให้แก่นิสิตที่เตรียมตัวสอบปลายภาค และรวมถึงสมาชิกทุกท่าน   ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.063-205-2224

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X