ข่าวสารจุฬาฯ

CU TOYOTA Ha:mo  ขยายเวลาการให้บริการ

CU TOYOTA Ha:mo  ขยายเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงค่ำ ให้แก่นิสิตที่เตรียมตัวสอบปลายภาค และรวมถึงสมาชิกทุกท่าน   ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561 นี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.063-205-2224

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย