ข่าว

พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ

พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ

พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ คือ หอสมุดกลาง อาคารจามจุรี 9

และศาลาพระเกี้ยว  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พ.ค. นี้   ระหว่าง 10.00 – 18.00 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต

 

สอบถามเพิ่มเติม CUNEX Call Center โทร. 0-2008-6556

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X