พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ

พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ คือ หอสมุดกลาง อาคารจามจุรี 9

และศาลาพระเกี้ยว  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พ.ค. นี้   ระหว่าง 10.00 – 18.00 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต

 

สอบถามเพิ่มเติม CUNEX Call Center โทร. 0-2008-6556

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X