พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ

พิเศษสุด! ขยายเวลาบูธเปิดบัญชี ณ 3 จุดบริการ คือ หอสมุดกลาง อาคารจามจุรี 9

และศาลาพระเกี้ยว  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พ.ค. นี้   ระหว่าง 10.00 - 18.00 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต

สอบถามเพิ่มเติม CUNEX Call Center โทร. 0-2008-6556

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X