การเสวนา เรื่อง “ผลกระทบและความสำคัญของการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน จากมุมมองผู้จัดเทศกาลฯในระดับนานาชาติ”

BICT Fest Forum ร่วมกับ Bangkok International Children’s Theatre Festival และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “ผลกระทบและความสำคัญของการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน จากมุมมองผู้จัดเทศกาลฯในระดับนานาชาติ”

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารจามจุรี 10

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bictfest.com/2018/ สอบถามได้ที่เพจ bictfest หรือ โทร. 08 7798 4454

ดูภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vhNpWB8xMTI&feature=youtu.be
ดู Clip Thai Small Scaled Re-creation of ‘horses’  ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HSa-R5jnv1U
SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X