ข่าวสารจุฬาฯ

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ พัฒนา “นครนนท์โมเดล” ต้นแบบการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ได้เข้าร่วมงาน “Chula Sustainability Fest 2022” เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ผ่านสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมี รศ.ดร.นุตา ศุภคต รองผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “นครนนท์โมเดลเพื่อการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน”

รศ.ดร.นุตา ศุภคต หัวหน้าโครงการวิจัย
และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.นุตา ศุภคต หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง นครนนท์โมเดลเพื่อการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนว่า เป็นโครงการของอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนิสิตระดับปริญญาเอกของหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะอาหารของเทศบาลนครนนทบุรีที่ยังไม่มีระบบการจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การจัดการขยะปัจจุบันยังใช้วิธีการฝังกลบซึ่งอาจจะใช้พื้นที่ต่อได้อีกเพียง 2-3 ปี หากไม่มีระบบจัดการขยะอาหาร จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลนครนนทบุรี และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.) เพื่อศึกษาและสร้างโมเดลการจัดการขยะอาหารของเทศบาลนครนนทบุรีให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานวิจัย Zero Waste และกลุ่มขยะ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยโครงการนี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) 4 ด้าน คือ ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย ข้อ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ข้อ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งมุ่งเน้นให้เทศบาลนครนนทบุรีมีการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโมเดลการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น คอนโดมิเนียม การลดปริมาณขยะอาหารที่นำไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันการจัดการขยะอาหาร เหล่านี้เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานหรือเทศบาลอื่นๆ ในประเทศไทยนำไปปรับใช้ต่อไป

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า