โครงการ MI Startup Workshop “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X