โครงการ MI Startup Workshop “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X