ข่าว

โครงการ MI Startup Workshop “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

โครงการ MI Startup Workshop  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X