ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 40

เมื่อวันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม  2561 ณ  สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่  40  ประจำปี  2561 ภายในงานมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ การโล่ห์แก่ผู้สนับสนุน มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาและการประกวดกองชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย