ข่าว

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 40

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่  40

เมื่อวันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม  2561 ณ  สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่  40  ประจำปี  2561 ภายในงานมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ การโล่ห์แก่ผู้สนับสนุน มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาและการประกวดกองชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X