ข่าวสารจุฬาฯ

น้ำใจ…สร้างกุศล Everyone can be a HERO ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ

น้ำใจ…สร้างกุศล Everyone can be a HERO ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแถลงข่าว น้ำใจ…สร้างกุศล Everyone can be a HERO ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีศิลปินดารานักแสดงเข้าร่วมรณรงค์การออกรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีเหล่าดารานักแสดงสวมเสื้อยืด น้ำใจ…สร้างกุศล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามช่องทางต่างๆ

เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับ นั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยจัดทำพระบรมรูปเป็น “สีเงิน” โดยมีตรา”พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ในราคาเข็มละ 100 บาท เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมทั้งยังนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สนับสนุนกิจกรรมฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) โดยนิสิตแพทย์จุฬาฯจะจัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้การกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี และเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย

ช่องทางการบริจาค – ขอรับเข็มวันอานันทมหิดล
1. บริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 จากนั้นลงทะเบียนผู้บริจาคออนไลน์ และติดตามสถานะการบริจาค ได้ทางเว็บไซต์ anandaydonation.docchula.com เลือกการจัดส่งแบบธรรมดา (จัดส่ง ฟรี) หรือแบบลงทะเบียน (เพิ่มเงิน 40 บาท)

2. บริจาค ณ จุดรับบริจาค ได้แก่ อาคาร ภปร – อาคารวชิรญาณวงศ์ – ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – อาคาร อปร และ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การออกรับบริจาค โดยกลุ่มนิสิตแพทย์ จุฬาฯ ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 ตามสถานที่ต่างๆ ณ ศูนย์การค้า ธนาคาร และ โรงพยาบาลต่างๆ ใน กรุงเทพมหานคร

4. ต่างจังหวัด ร่วมบริจาค – ขอรับเข็มวันอานันทมหิดล ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อาคารอานันทมหิดล โทร. 02 256 4183 หรือ 02 256 4462 หรือทาง www.facebook.com/anandamahidol.day

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย