ข่าวสารจุฬาฯ

การออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ปี 2561 ร่วมเป็นในสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งนี้ผู้โชคดีได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย