ข่าว

การออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2561

การออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ปี 2561 ร่วมเป็นในสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งนี้ผู้โชคดีได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X