ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ในโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1

ขอเชิญชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ในโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN – AYCF แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Youth Cultural Forum Thailand) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานมีการแสดงต่างๆ ได้แก่ ละครเวทีประกอบการขับร้องประสานเสียง รำเบิกโรงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองเทิดพระเกียรติ ระบำมาลีร่วมใจ ระบำกราวพัด การแสดงจากประเทศอาเซียน ได้แก่ Boria, Anklung, Saman Dance และ Tinikling

ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งทาง https://goo.gl/forms/h2YVd0hBLuwTQlE52

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2218 3634

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X