พิธีทำบุญครบรอบ 30 ปีหอประวัติจุฬาฯ และพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “สามทศวรรษ วิชญทัศน์ หอประวัติจุฬาฯ”

หอประวัติจุฬาฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีการจัดตั้งหอประวัติจุฬาฯ และพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “สามทศวรรษ วิชญทัศน์ หอประวัติจุฬาฯ” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประวัติจุฬาฯ  ตึกจักรพงษ์  เพื่อเผยแพร่ประวัติ พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระผู้ประทานเงินในการก่อสร้างตึกจักรพงษ์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยนิทรรศการเรื่อง “สามทศวรรษ วิชญทัศน์ หอประวัติจุฬาฯ” จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-4595, 0-2218-7097

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X