ข่าว

ขอเชิญร่วมวงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA TYA Meeting)

ขอเชิญร่วมวงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA TYA Meeting)

เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน 2561 Bangkok International Children’s Theatre Festival 2018 (BICT Fest 2018) ภายใต้การสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงาน “วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ SEA TYA Meeting ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษของ BICT Fest 2018 โดยมีจุดประสงค์ในการต่อยอดและกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชน (TYA) มืออาชีพ และเพื่อวิธีการใหม่ๆ ในการขยายเครือข่าย ในปีนี้ การสนทนาจะมุ่งเน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดบทสนทนา และหาความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bictfest.com/2018/forum-3-th/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X