ข่าว

รายการ “เทยเที่ยวไทย” ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

รายการ “เทยเที่ยวไทย” ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  บริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ผู้ผลิตรายการ “เทยเที่ยวไทย” บันทึกเทปรายการพิเศษ เพื่อต้อนรับเปิดเทอม ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ  โดยมี   คุณนิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม) คุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์ (กอล์ฟ) คุณทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก๊อตจิ)  บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ  เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายในการถ่ายทำรายการ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ Social Engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับรายการเทยเที่ยวไทย เทปพิเศษนี้ จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X