ขอเชิญชมการแสดงดนตรีแจ๊ส รายการ “T-Riot”

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีแจ๊ส รายการ “T-Riot” ร่วมบรรเลงโดยศิลปิน Francesco Lomagistro, Camillo Pace และ Pietro Vincenti ซึ่งเป็นการแสดงภายใต้โครงการ Italian Festival in Thailand 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดง

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/t-riot-tickets-45924266718

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X