ข่าว

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง)

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561

*ค่าธรรมเนียมในการอบรม 18,900 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2IipVBc

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2CU1mUo

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2559-3638 หรือ 08-9893-7286

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X