เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561

*ค่าธรรมเนียมในการอบรม 18,900 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2IipVBc

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2CU1mUo

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2559-3638 หรือ 08-9893-7286

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X