ข่าว

เชิญชวนบุคลากรจุฬาฯร่วมกิจกรรมคลินิก “โภชนาการเบื้องต้นในการควบคุมน้ำหนัก”

เชิญชวนบุคลากรจุฬาฯร่วมกิจกรรมคลินิก “โภชนาการเบื้องต้นในการควบคุมน้ำหนัก”

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯร่วมกิจกรรมคลินิก “โภชนาการเบื้องต้นในการควบคุมน้ำหนัก”

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “โภชนาการเบื้องต้นในการควบคุมน้ำหนัก” ได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/ newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-0163

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X