ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากเมียนมาและเวียดนาม

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ต้อนรับ Dr.Aung Myat Kyaw Sein, Rector, Mawlamyine University ประเทศเมียนมา และ Associate Professor Duc Vuong Nguyen, Vice Rector, Quang Binh University ประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย