ข่าว

จุฬาฯ ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากเมียนมาและเวียดนาม

จุฬาฯ ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากเมียนมาและเวียดนาม

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ต้อนรับ Dr.Aung Myat Kyaw Sein, Rector, Mawlamyine University ประเทศเมียนมา และ Associate Professor Duc Vuong Nguyen, Vice Rector, Quang Binh University ประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X