การแสดงดนตรี “Road to Belgium” โดย CU Clarinet Ensemble

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “Road to Belgium” โดย CU Clarinet Ensemble เพื่อระดุมทุนสำหรับเดินทางเข้าร่วมเทศกาลดนตรี ClarinetFest® 2018 ณ กรุงออสเทน ประเทศเบลเยียม ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

รายการแสดง (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
The Journey! – Chonlawit Boonchan
Canterbury chorale – Jan Van der Roots
Spirit of freedom – Michele Mangani
Danse Macabre Op.40 – Camille Saint Saens
Lao Joi (ลาวจ้อย) – arr. Wantana Tancharoenpol

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/vxO8hemf2qbn37tL2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-0584, 094-561-5295

*ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม แต่ยินดีรับบริจาคในวันงาน*

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X