ข่าว

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “Thailand Youth Choral Camp 2018”

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “Thailand Youth Choral Camp 2018”

ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตจากกิจกรรม “Thailand Youth Choral Camp 2018” โดยนักร้องประสานเสียงจาก 6 สถาบัน ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ผู้อำนวยเพลงรับเชิญ: Dr. T. J. Harper, Director of International Conductor Exchange Program, American Choral Directors Association

นักร้องประสานเสียงจาก 6 สถาบัน

  • CU Concert Choir: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • SWU Chorus: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • KMITL Chorus: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • SU Chorus: มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • MSU Chorus: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • Yamsri Chorus: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรุณาสำรองที่นั่งล้วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/FNBxfFs3ldAAIqET2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-0584, 094-561-5295

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X