ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย ผู้ช่วยอธิการบดี และ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย